Neptūnas pirmame name

Neptūnas namuose

Neptūnas namuose {Šiame puslapyje:} Tiriama Neptūno reikšmė gimtosios diagramos namuose. Neptūno padėtis namuose gimimo diagramoje (tai yra namai, kuriuos Neptūnas užima gimimo diagramoje) parodo gyvenimo sritį, kurioje mes linkę ignoruoti ar vengti tikrovės. Mes priskiriame dvasingumą gyvenimo sritims, kurias valdo namai. Šiose gyven

Neptūnas namuose

Neptūnas namuose {Šiame puslapyje:} Tiriama Neptūno reikšmė gimtosios diagramos namuose. Neptūno padėtis namuose gimimo diagramoje (tai yra namai, kuriuos Neptūnas užima gimimo diagramoje) parodo gyvenimo sritį, kurioje mes linkę ignoruoti ar vengti tikrovės. Mes priskiriame dvasingumą gyvenimo sritims, kurias valdo namai. Šiose gyven