pietinis mazgas vienuoliktame name

Šiaurės mazgas Liūtas / Penktasis namas, Pietų mazgas Vandenis

Šiaurės mazgas Liūtas / Penktasis namas, Pietų mazgas Vandenis Atgal į dvasinio gyvenimo pamokas: Mėnulio mazgai astrologijoje Šiaurės mazgas Liūte ir (arba) Penktame name Su Šiaurės mazgu Liūte, mūsų pietinis mazgas yra Vandenyje. Kai Šiaurės mazgas yra penktame name, mūsų Pietų mazgas yra vienuoliktame name. Polinkis pasiklia